PILOTY FDS

FDS – FAAC DIGITAL SIGNATURE

Protokół radiowy, który zapewnia autentyczność i maksymalne bezpieczeństwo transmisji

NOWY WYGLĄD I NOWE OBUDOWY

REJESTRACJA

SAMONAUKA

DUPLIKOWANIE

BARDZIEJ INTUICYJNY

CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE
PRZED KLONOWANIEM

 FDS i Simply Connect: technologiczne przejście do prawdziwego doświadczenia PHYGITAL

Gama produktów

XT2 FDS
XT4 FDS

Piloty 433-868 MHz 2- i 4-kanałowe
Zabezpieczenie przed klonowaniem
Programowanie przez Simply Connect

XT2 FDS BD
XT4FDS BD

Piloty dwukierunkowe 433-868 MHz 2- i 4-kanałowe
Zabezpieczenie przed klonowaniem
Programowanie przez Simply Connect
Potwierdzenie odbioru sygnału sterującego oraz informacja o stanie automatyki