540

Napędy z silnikami 230 V do przemysłowych bram segmentowych

Maks. ciężar drzwi
Zobacz rysunek: typy zastosowań
Częstotliwość użytkowania
S3 - 40%

• Idealne do zastosowań przemysłowych z logiką pracy “dead-man”
• 2 typy zastosowań: bezpośrednia instalacja na wale bramy lub z wykorzystaniem przekładni
łańcuchowej
(w przypadku braku miejsca po bokach lub zbyt niskiego nadproża)
• Napęd samohamowny. W przypadku awarii zasilania bramę można przesunąć ręcznie za pomocą
urządzenia odblokowującego (540 V) lub kołowrotu łańcuchowego