A1400 AIR RD

System automatyki do drzwi przesuwnych

Szerokość przejścia
800–3000 mm (1100– –4000 mm w wersji teleskopowej)
Maks. masa skrzydła
150 – 2 x 120/2 x110 – 4 x 60 kg (wersja teleskopowa)
 

• Napędy do drzwi FAAC z serii A1400 AIR RD jako wyrób budowlany posiadają Krajową Ocenę Techniczną i Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych dla napędów do drzwi automatycznych na wyjścia i drogiewakuacyjne.

• Automatyczne drzwi do dróg ewakuacyjnych A1400 AIR RD są zgodne z EN 16005 i spełniają wszystkie kryteria bezpieczeństwa EN13489-1 Pl.D.
• Dzięki innowacyjnemu systemowi Energy Saving urządzenie rozpoznaje kierunek przejścia, nawet w sytuacji ruchu w kierunku poprzecznym, i doskonale optymalizuje czas otwarcia, zapobiegając rozpraszaniu powietrza.