AT4

Czytnik RFID dalekiego zasięgu i wykrywaniem pojazdów jadących

Rodzaj czytnika
RFID dalekiego zasięgu
Instalacja
na ścianie lub słupie

• Zaprojektowano w celu identyfikacji pojazdów wyposażonych w aktywny transponder 2,45 GHz
• Rozpoznawanie pojazdów jadących