Fotokomórki XP 20 D

Instalacja:
Natynkowa lub na kolumnie