Fotokomórki XP 20B D

Instalacja:
Natynkowa lub na kolumnie