Fotokomórki XP 20W D

Instalacja:
Natynkowa lub na kolumnie