Fotokomórki XP 30

Instalacja:
Natynkowa lub na kolumnie