Fotokomórki XP 30B

Instalacja:
Natynkowa lub na kolumnie