READERPLATE

Czytnik tablic rejestracyjnych

Rodzaj czytnika
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Instalacja
na ścianie lub na kolumnie/słupie

• Zintegrowany system rozpoznawania tablic rejestracyjnych do zarządzania punktami dostępu
pojazdów i monitorowania ruchu
• Działa przy każdym rodzaju oświetlenia otoczenia