Fotokomórki Vega - Vega Bus - Vega Wireless

Vega - Vega Bus | Vega Wireless

Samonastawne fotokomórki zewnętrzne w technologii tradycyjnej 24 Vac/Vdc i/lub BUS (G-WAY), wyjątkowo kompaktowe,
składające się z pilota i odbiornika na modulowane promienie podczerwieni. Kompaktowy wymiary umożliwiają łatwe pozycjonowanie
na niewielkich przestrzeniach. Zgodne z normą europejską EN12453 – typ D, kategoria 3