Skaner XGUARD-10H

Poziomy skaner laserowy

Obszar wykrywania:
Maks. 9,9 x 9,9 m
 

W celu niezawodnego wykrywania pojazdów i osób
Poziomy skaner laserowy XGUARD-10H rozszerza zakres zastosowań szlabanów. Może być użyty wszędzie tam, gdzie szlabany
o dużej sile mają za zadanie zapewnić szybką pracę, ale nie ograniczać ruchu pieszych. Skaner laserowy w sposób niezawodny wykrywa pojazdy i osoby, gwarantując maksymalną ochronę pieszych. Innym obszarem użycia są takie sytuacje konstrukcyjne, gdzie nie można zainstalować pętli indukcyjnych lub gdy ich optymalne działanie jest zakłócane np. przez instalacje elektryczne umieszczone w podłożu.
Skaner laserowy ma zasięg o maksymalnym obszarze 9,9 x 9,9 m. Obszar skanowania można podzielić na jedno pole bezpieczeństwa
i jedno pole aktywacji otwarcia. Pojazdy i osoby wykrywane są w polu bezpieczeństwa, jedynie małe obiekty (takie jak np. ruchoma podpora ramienia) nie są uwzględniane. W zależności od wybranego miejsca instalacji szlaban może otwierać się tylko wtedy, gdy zostanie wykryty pojazd, a nie osoba. Następnie szlaban zamyka się, gdy nie ma nikogo w polu bezpieczeństwa. Skaner laserowy generuje cztery nakładające się na siebie kurtyny laserowe, które skutecznie eliminują wszelkie zakłócenia.