Systemy kontroli dostępu FAAC zapewniają pełną ochronę i mogą być zintegrowane z innymi rozwiązaniami alarmowymi, chroniącymi przestrzeń i budynki.

 

Nie tylko kontrola dostępu

Prawidłowa “kontrola wejścia” wymaga odpowiedniego zaprogramowania systemu, uwzględniającego możliwość szybkiego, uprzywilejowanego dostępu. Urządzenia mogą być zamontowane na zewnątrz lub wewnątrz budynku.
Dzięki zastosowaniu systemu kontroli dostępu FACC, upoważnione osoby lub pojazdy mogą szybko znaleźć się w miejscu docelowym. FAAC oferuje różnorodne rozwiązania, zarówno dla ruchu pieszego, jak i ruchu pojazdów. Pozwalają one zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć koszty operacyjne.

 

Co może zaoferować Ci system kontroli dostępu?

Technologie FAAC charakteryzują się wysoką wydajnością. A systemy kontroli dostępu zapewniają:

  • stały (24/7) monitoring wybranych obszarów i identyfikację wchodzących osób
  • dostęp tylko dla uprawnionych osób, w zdefiniowanym wcześniej czasie i trybie
  • monitoring zdarzeń w czasie rzeczywistym, kontrola aktywacji i wyłączenia systemu
  • sygnalizację błędów i alarmów na kontrolowanym obszarze
  • dostęp do raportów na temat osób znajdujących się w chronionym obszarze, możliwość zapisywania, przeglądania i drukowania informacji na temat zdarzeń, tworzenie dziennika, który może być przeglądany w dowolnym czasie
  • możliwość zintegrowania z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak alarmy antywłamaniowe, nadzór kamer wideo itp.

 

Kto i kiedy potrzebuje systemu kontroli dostępu?

Gdy potrzebujesz systemu kontroli dostępu, a w Twojej firmie trzeba wydzielić przestrzeń, do której dostęp mają tylko określone osoby. Jednocześnie chcesz ograniczyć koszty nadzoru i systemów transmisji danych.
Gdy potrzebujesz wiarygodnych odczytów, które zapewnią kontrolę zasobów firmy..
We wszystkich przypadkach, gdzie niezbędne jest ułatwienie rozpoznawania i monitorowanie użytkowników. Rozwiązanie sprawdzi się m.in. na siłowniach, basenach i w innych miejscach użyteczności publicznej, gdzie dane o liczbie odwiedzających osób, mogą w przyszłości usprawnić wejście do budynków.

field_53f73681f6bc2