Pilot

System RC 433 MHz

Liczba kanałów:
4
Częstotliwość:
433,92 MHz

Częstotliwość 433,92 MHz
Typ dekodowania: technologia RC
RC = ROLLING code: jest systemem sterowania radiowego, wykorzystującym technologię kodu dynamicznie zmiennego. Przy każdej transmisji kod wysyłany przez nadajnik zmienia się według złożonego algorytmu, zsynchronizowanego z danymi oczekiwanymi przez odbiornik. Algorytm rozpoznaje i uwierzytelnia sygnał tylko tych nadajników, które zostały zapisane w pamięci odbiornika.