Pilot

System SLH LR 868 MHz

Liczba kanałów:
2 - 4
Częstotliwość:
868 MHz

Częstotliwość 868,35 MHz
Typ dekodowania: technologia SLH LR (PATENT FAAC).SLH = Self Learning Hopping code jest systemem sterowania radiowego, wykorzystującym technologię kodu dynamicznie zmiennego z szyfrowaną transmisją oraz funkcją tzw. samouczenia.
Przy każdej transmisji kod wysyłany przez nadajnik zmienia się według złożonego algorytmu, zsynchronizowanego z danymi oczekiwanymi przez odbiornik. Algorytm rozpoznaje i uwierzytelnia sygnał tylko tych nadajników, które zostały zapisane w pamięci odbiornika. Zalety: klonowanie praktycznie niemożliwe. Zakodowane nadajniki można replikować nawet zdalnie z odbiornika za pomocą opatentowanego przez FAAC systemu zapamiętywania
SELF LEARNING (z nadajnika na nadajnik) poprzez wybranie odpowiedniej kombinacji przycisków.
LR = LONG RANGE (daleki zasięg): nadajniki mogą pokryć odległość niemal dwukrotnie większą od rzeczywistej dzięki dodatkowej opatentowanej przez FAAC funkcjonalności zwiększającej ich wydajność, każde naciśnięcie przycisków nadajnika SLH LONG
RANGE uruchamia rozpoznawanie otoczenia w czasie rzeczywistym (położenie dłoni, obecność szumu elektrycznego, itp.) oraz automatycznie rekonfiguruje elektronikę maksymalizując moc
sygnału. W pełni kompatybilne z poprzednią wersją SLH.